آموزش
 
این واحد اداره کل با توجه به شرح وظیفه ذیل در مناسیت های 13 گانه محیط زیست در طی سال به خدمت می پردازد:
-تهیه و تدوین طرح و برنامه آموزش همکاران
-تهیه و تدوین برنامه های ضروری در جهت ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی
-برقراری ارتباط فرهنگی و تبادل اطلاعات با سازمانها و موسسات علمی و تحقیقاتی
-طراحی ، اجرا و ایجاد امکان بهره برداری از بانک اطلاعات
-تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
-تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
-جمع آوری، تلفیق و تدوین برنامه های آموزشی زیست محیطی بلند مدت و میان مدت با توجه به خط مش های سازمان
منو
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::