مراحل درخواست صدور دفترچه شناسایی شکارچی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم
ردیف
نوع خدمت
مدارک لازم
تعرفه کارشناسی مصوب (ریال )
1
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان (ساچمه زنی )
1- تکمیل فرم درخواست (پیوست شماره 1)
2- فتوکپی شناسنامه (یک برگ از صفحه اول )
3- دو قطعه عکس 3*4 جدید
4- دو قطعه عکس 3*4 جدید
5- ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده
6- اصل جواز حمل سلاح و کپی جواز حمل جهت برابر با اصل نمودن
7- برای متقاضیان تمدید دفترچه ،‌ارائه دفترچه ویژه قبلی لزامی است .
8-تکمیل فرم تعهد نامه جهت متقاضیان جدید (پیوست شماره 2)
 
 
واریز مبلغ 55.000 ریال به شماره حساب 2170603506006
2
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان (گلوله زنی )
1- تکمیل فرم درخواست (پیوست شماره 1)
2- فتوکپی شناسنامه (یک برگ از صفحه اول )
3-فتوکپی کارت ملی پشت ورو یک برگ
4- دو قطعه عکس 3*4 جدید
5- ارائه فیش بانکی واریز شده بر اساس مبلغ تعیین شده
6- اصل جواز حمل سلاح و کپی جواز حمل جهت برابر با اصل نمودن
7- برای متقاضیان تمدید دفترچه ،‌ارائه دفترچه ویژه قبلی لزامی است .
8-تکمیل فرم تعهد نامه جهت متقاضیان جدید (پیوست شماره2)
 
 
واریز مبلغ 165.000 ریال به شماره حساب 2170603506006
3
صدور پروانه انتفاعی
1-کپی شناسنامه
2-کپی کارت ملی
واریز مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب 2170603506006
 

منو
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::