.
صدور مجوز دفع جانوران زیانکار

مراحل صدور مجوز دفع جانوران زیانکار

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

ردیف

نوع خدمت

مدارک لازم

تعرفه کارشناسی

 مصوب (ریال)

1

مجوز دفع جانوران زیانکار

1- درخواست متقاضی به همراه ارائه مستندات خسارت

2-معرفی میر شکار و تایید توسط مراجع ذیصلاح شامل شورای محل یا بخشداری محل مبنی بر خسارت وارده توسط حیوان زیانکار

3-ارایه اصل و تصویر مجوز حمل سلاح میر شکار جهت برابر با اصل نمودن توسط دفاتر پیشخوان

4-اصل دفترچه شناسایی شکارچیان (توسط میر شکار)

5-دو قطعه عکس میر شکار

رایگان

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *