.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
يكشنبه 19 آذر 1396 برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود
قم ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار هفته آینده با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سید مهدی صادقی استاندار قم بررسی می شود.
برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه
برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه
برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه
برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه

برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه
برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه
برنامه عمل استان قم برای مقابله با پدیده گرد و غبار بررسی می شود   
1396/10/14 پنجشنبه

 
امتیاز دهی