اخبار و گزارش ها
.
1400/2/18 شنبهwww.doe.ir
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم:
قم ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: با توجه به کاهش شدید بارندگی و خشک شدن تالاب ها و رودخانه‌های استان، بروز پدیده گرد و غبار بیشتری را نسبت به دو سال گذشته شاهد خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، سید رضا موسوی مشکینی در سخنانی اظهار داشت: متأسفانه در سال زراعی جاری از ابتدای مهرماه ۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ماه جاری، میزان بارندگی در استان نسبت به میانگین سال گذشته ۵۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۵ درصد کاهش داشته‌است.

وی با اشاره به ۴۴ درصد کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت در سطح کشور و همچنین افزایش نسبی دما خاطرنشان کرد: امسال بر خلاف دو سال گذشته، تالاب ها و رودخانه‌های استان قم کاملا خشک شده اند و این مسأله خطر بروز پدیده گرد و غبار را بسیار افزایش داده‌است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم، عدم استفاده درست از منابع آب زیرزمینی را یکی دیگر از عوامل خشکسالی در تالاب ها و دشت های استان دانست و گفت: تخریب و صدمه جدی به اکولوژی و تنوع زیستی، فرونشست زمین و همچنین خسارت های اقتصادی گسترده، از جمله چالش های جدی کم آبی در کشورمان است.

وی در پایان بر ضرورت تأمین حقابه های زیست محیطی استان قم تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین اولویت ها در مقابله با پدیده گرد و غبار، تأمین حقابه هایی است که تقریبا هیچ شده و آسیب های جدی ناشی از آن گریبانگیر کانون های جمعیتی در مرکز کشور خواهد بود.

گفتنی است در سال ۹۹ وضعیت هوای شهر قم ۲۷۷ روز پاک و قابل قبول و ۸۹ روز ناسالم برای گروه های حساس و عموم مردم بود. همچنین استان قم دارای ۶ تالاب فصلی و دائمی حوض سلطان، مره، دریاچه نمک، بهشت معصومه، غدیر و گنبد نمکی است.