اخبار و گزارش ها
.
1398/9/9 شنبهwww.doe.ir
قم ـ طی حکمی از سوی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، محمدرضا عابدی مقدم به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت محیط زیست استان قم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، به پیشنهاد سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و بر اساس حکم جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، فرمانده جدید یگان حفاظت محیط زیست استان قم منصوب شد.

بر اساس این گزارش، محمدرضا عابدی مقدم که به جای طیب احمدی به عنوان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست منصوب شده است، پیش از این رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم بود.

استان قم دارای یک منطقه حفاظت شده پلنگ دره با وسعت 32 هزار هکتار و چهار منطقه شکار ممنوع کهک با وسعت 33 هزار هکتار، کهندان با وسعت 54 هزار هکتار، حوض سلطان با وسعت 37 هزار هکتار و مسیله با وسعت 60 هزار هکتار است که توسط 15 محیط بان به صورت شبانه روزی حفاظت می شوند.