اخبار و گزارش ها
.
1399/6/21 جمعهwww.doe.ir
استاندار قم:
قم ـ استاندار قم بر ضرورت پیگیری حق‌آبه‌های زیست محیطی این استان از وزارت نیرو تاکید کرد و گفت: فعالیت آب منطقه‌ای ورای تقسیمات کشوری است و باید حق‌آبه‌های زیست‌محیطی و تامین آب از طریق سرشاخه‌های دِز در دستور کار این دستگاه باشد.