.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
دوشنبه 3 تير 1398 نخستین جلسه همفکری «شهر سبز»
قم ـ نخستین جلسه همفکری «شهر سبز» با حضور جمعی از کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط به مناسبت هفته محیط زیست در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد.
جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه
جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه
جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه
جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه

جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه
جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه
جلسه همفکری «شهر سبز»   
1398/4/3 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر