.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
دوشنبه 3 تير 1398 همایش کودک و محیط زیست
قم ـ همایش کودک و محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم در کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای در قم برگزار شد.
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه

همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه
همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه

همایش کودک و محیط زیست   
1398/4/3 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر