اخبار استان
1398/6/9 شنبه
گشت و پایش مدیرکل و کارشناسان محیط زیست در شهرک شکوهیه
قم ـ مدیرکل به همراه جمعی از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم به صورت شبانه و سرزده از تعدادی از واحدهای آلاینده در شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، سید رضا موسوی مشکینی به همراه معاون نظارت و پایش و کارشناسان این اداره کل به صورت شبانه و سرزده از تعدادی از واحدهای آلاینده واقع در شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، در این گشت و پایش شبانه که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، برخی از واحدهای صنعتی آلاینده اخطار آلودگی دریافت کرده و باید هرچه سریعتر بر اساس قوانین و ضوابط زیست محیطی رفع آلودگی نمایند.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir