اخبار و گزارش ها
.
1398/9/16 شنبهwww.doe.ir
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم:
قم ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برای داشتن آینده ای بهتر در حوزه محیط زیست، باید آموزش، فرهنگسازی و اقدامات عملیاتی را از مدارس و دانش آموزان آغاز کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، سید رضا موسوی مشکینی در نخستین جلسه دبیرخانه همکاری های بین بخشی و فرابخشی در حوزه آموزش محیط زیست و مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس گفت: امروز محیط زیست در ابعاد گوناگون یک مطالبه عمومی و جدی در سطح مردم و مسؤولان است.

وی با بیان اینکه محیط زیست یک علم و دانش بین بخشی و مرتبط با تمامی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، اظهار داشت: برای داشتن آینده ای بهتر در حوزه محیط زیست، باید دانش آموزان دغدغه مند و مطالبه گر در این حوزه تربیت کرده و آموزش، فرهنگسازی و اقدامات عملیاتی خود را معطوف به مدارس کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بر ضرورت توسعه مدارس سبز در کشور تأکید کرد و گفت: مدرسه سبز باید به لحاظ مصالح ساختمانی، کیفیت محیط داخلی و فضای سبز، پسماند و آلودگی و مصرف آب و انرژی، با ضوابط و مؤلفه های زیست محیطی منطبق باشد.

وی در پایان تصریح کرد: البته در مدارس سبز، مباحث آموزشی، پژوهشی و فرهنگسازی زیست محیطی نیز در دستور کار جدی قرار داشته باشد تا دانش آموزان در همه ابعاد با اهمیت و ضرورت حفظ و حراست از محیط زیست و راهکارهای آن کاملا آشنا باشند و در آینده به کار بگیرند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه مقرر شد تا دستگاههای اجرایی ذیربط، امکانات، ظرفیت ها و برنامه های خود را در جهت ساخت، توسعه و تجهیز مدارس سبز در استان قم به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم اعلام کنند.