.
پاسگاه محیطبانی پلنگ دره
* * * سال رونق تولید * * *