اخبار و گزارش ها

قم ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در حال حاضر مدیریت پسماندها در شهرها و روستاهای استان به هیچ عنوان مناسب و مطلوب نیست و باید در این رابطه برنامه ریزی جدی انجام شود.

1400/8/19 چهارشنبه
پیگیر احیای حقابه‌های قم هستیم.

پیگیر احیای حقابه‌های قم هستیم

قم ـ معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مخاطرات روزافزون گرد و غبار در قم گفت: حقابه های محیط زیستی در سراسر کشور و به ویژه استان قم باید احیا شود تا حجم این پدیده خطرناک کمتر شود.

1400/8/14 جمعه
فرهنگ محیط زیست در کشور جا نیفتاده است .

فرهنگ محیط زیست در کشور جا نیفتاده است

قم ـ آیت‌الله سیدمحمد علوی‌گرگانی از مراجع تقلید با تقدیر از سفرهای استانی هیات دولت گفت که خیلی خوب است که رییس جمهوری در بررسی مشکلات استانهای کشور به صرف گزارش و سخنان اطرافیان بسنده نکند و بصورت مستمر در استانها سفر کند و با مدرم گفت و گو کند.

1400/8/14 جمعه
منابع آبی به شدت در حال کاهش است.

منابع آبی به شدت در حال کاهش است

قم ـ معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به روند تحلیل منابع آبی، گفت: با وجود کاهش منابع آبی کشور، همچنان فرهنگ مدیریت و مصرف در زمینه آب نادرست است.

1400/8/14 جمعه
بيشتر

تاریخ بروز رسانی

پنجشنبه 4 آذر 1400 13:03:43
سال 1400 سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»