.
منطقه شکار ممنوع کهندان
منطقه شکار ممنوع کهندان

منطقه شکار ممنوع کهندان، با مساحت 54 هزار هکتار و با دارا بودن بیشترین ارتفاع و بارش در سطح استان در ضلع غربی استان قرار گرفته و از مناطق بکر بخصوص به لحاظ شرایط آب و هوایی و زیستگاهی برخودار می باشد. حضور گونه ارزشمند سیاه گوش و سایر گونه های پرچم در این ناحیه گزارش گردیده است.

* * * سال رونق تولید * * *