.
نظر رهبر در مورد محیط زیست
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *