.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
دوشنبه 3 تير 1398 دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم
قم ـ مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست و فعالان زیست محیطی استان قم به مناسبت هفته محیط زیست با بهرام سرمست استاندار قم دیدار و گفتگو کردند.
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه

دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه

دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه
دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه

دیدار کارکنان محیط زیست با استاندار قم   
1398/4/3 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر