.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
يكشنبه 3 دي 1396 امضای تفاهم نامه میان ادارات کل محیط زیست و آموزش و پرورش
قم ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: سازمان آموزش و پرورش ظرفیت عظیمی برای فرهنگسازی و جریان سازی زیست محیطی در جامعه است.
امضای تفاهم نامه میان ادارات محیط زیست و آموزش و پرورش   
1396/10/14 پنجشنبه
امضای تفاهم نامه میان ادارات محیط زیست و آموزش و پرورش   
1396/10/14 پنجشنبه
امضای تفاهم نامه میان ادارات محیط زیست و آموزش و پرورش   
1396/10/14 پنجشنبه
امضای تفاهم نامه میان ادارات محیط زیست و آموزش و پرورش   
1396/10/14 پنجشنبه

امضای تفاهم نامه میان ادارات محیط زیست و آموزش و پرورش   
1396/10/14 پنجشنبه

 
امتیاز دهی