.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
دوشنبه 6 اسفند 1397 بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از پروژه باغ پرندگان
قم ـ سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم به همراه کارشناسان این اداره کل از پروژه باغ پرندگان قم بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت و اجرای این پروژه قرار گرفت.
بازدید از باغ پرندگان   
1397/12/6 دوشنبه
بازدید از باغ پرندگان   
1397/12/6 دوشنبه
بازدید از باغ پرندگان   
1397/12/6 دوشنبه
بازدید از باغ پرندگان   
1397/12/6 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر