.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
دوشنبه 6 اسفند 1397 تخریب 35 حلقه چاه ذغال در بیابان های اطراف شهر قم
قم ـ 35 حلقه چاه ذغال در منطقه ای در بیابان های اطراف شهر قم، با دستور مقام قضایی و با حضور نیروی انتظامی تخریب شدند.
تخریب چاه ذغال   
1397/12/6 دوشنبه
تخریب چاه ذغال   
1397/12/6 دوشنبه
تخریب چاه ذغال   
1397/12/6 دوشنبه
تخریب چاه ذغال   
1397/12/6 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر