.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
گزارش تصویری
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398 بازدید استاندار از تالاب های استان قم
قم ـ بهرام سرمست استاندار قم به همراه معاون عمرانی استانداری و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط از تالاب های حوض سلطان، بهشت معصومه و مره بازدید کردند.
بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه
بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه
بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه
بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه

بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه
بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه
بازدید استاندار از تالاب   
1398/2/16 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر