اخبار و گزارش ها

کسب رتبه برتر استان قم در حوزه آموزش وتوسعه سواد زیست محیطی

قم ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در ارزیابی عملکرد سال 98 موفق به کسب امتیاز کامل و رتبه برتر در حوزه آموزش و توسعه سواد زیست محیطی در کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، در ارزیابی عملکرد سال 98 و بررسی شاخص های سنجه پذیر ادارات آموزش و روابط عمومی، این اداره کل در حوزه آموزش و توسعه سواد زیست محیطی با کسب امتیاز کامل، به عنوان استان برتر معرفی شد.

بر اساس این گزارش در این ارزیابی، شاخص های ترویج و ارتقاء آگاهی های محیط زیستی اقشار مختلف جامعه، آموزش، ترویج و توسعه مسؤولیت اجتماعی محیط زیست و گسترش سواد و اخلاق محیط زیستی از طریق رسانه های انبوه مورد بررسی قرار گرفته است.
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد