اخبار و گزارش ها

محکومیت ۱۰۸۰ ساعت پاکسازی طبیعت برای یک محکوم قضایی در قم

محکومیت ۱۰۸۰ ساعت پاکسازی طبیعت برای یک محکوم قضایی در قم

قم ـ ایرنا ـ رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: متهم یکی از پرونده های قضایی در قم، جهت انجام خدمات عمومی به ۱۰۸۰ ساعت پاکسازی طبیعت محکوم شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، علی احمدی با اشاره به صدور یک رأی زیست محیطی در مراجع قضایی استان گفت: بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، متهم یکی از پرونده های قضایی جهت انجام خدمات عمومی به این اداره کل معرفی شده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس دادنامه صادره این فرد باید روزی ۴ ساعت و در مجموع ۱۰۸۰ ساعت به پاکسازی طبیعت از اشیاء و مواد آلاینده زیست محیطی به ویژه در حاشیه جاده ها اقدام کند و کارشناسان این اداره کل نیز بر این مسأله کنترل و نظارت داشته و گزارش آن را به مراجع قضایی ارسال می کنند.

رئیس اداره حقوقی محیط زیست قم با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه فرهنگ زیست محیطی در جامعه، تصریح کرد: صدور احکام جایگزین حبس به ویژه در حوزه محیط زیست می تواند بسیار سازنده و مؤثر باشد و این مسأله باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1400 سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»