اخبار بسیج

مدیرکل و کارکنان محیط زیست قم در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند

قم ـ مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم همراه با مردم روزه دار و انقلابی شهر مقدس قم و سراسر کشور در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، همزمان با روز جهانی قدس مدیرکل و جمعی از کارکنان این اداره کل همراه و همگام با مردم مؤمن و انقلابی شهر مقدس قم و سراسر کشور در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس شرکت کردند.
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد