اخبار و گزارش ها

فراخوان مزایده یک مرحله‌ای عمومی شماره (1-99)

قم ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده سه عدد خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، این اداره کل در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده بشرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.
 
ردیف موضوع شماره انتظامی رنگ تعداد مبلغ تضمین به ریال
1 خودرو سواری پژو 405 دوگانه مدل 1388 192 الف 12 ایران 16 نقره ای 1 50.000.000 ریال
2 خودرو سواری پراید دوگانه مدل 1386 142 الف 12 ایران 16 سفید 1 30.000.000 ریال
3 خودرو وانت دوکابین (نیسان پیکاپ) دوگانه مدل 1385 151 الف 11 ایران 16 سفید 1 80.000.000 ریال

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 05/05/99 می‌باشد.


نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز وجه نقد به حساب شماره IR870100004076006007895418 بنام تمرکز وجوه سپرده‌گذاری اداره کل محیط زیست استان قم انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد

از ساعت 14:00 روز یکشنبه 05/05/99 انتشار اطلاعات انجام خواهد شد و پیشنهادات تا ساعت 13:30 روز دوشنبه 20/05/99 در سامانه بارگزاری گردد. سپس اصل فیش واریزی در پاکت (الف) همراه با قیمت پیشنهادی پاکت (ب) و هردوی آن‌ها در پاکت (ج) قرار داده و تحویل حراست اداره کل واقع در بلوار امین؛ میدان ارتش؛ کوچه محیط زیست؛ اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم نمایید.


محل و زمان اعلام پیشنهادها


از ساعت 10:00 روز سه‌شنبه 21/05/99 در محل سالن جلسات اداره کل برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32602980 - 32602982 داخلی 126 تماس حاصل فرمایید. مرکز تماس سامانه ستاد ایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه (شماره پشتیبانی سامانه 02141934)زمان بازدید از تاریخ 06/05/99 تا 20/05/99 از ساعت 9 صبح لغایت 13 عصر


پیشنهاد می‌گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آید.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد