.
موقعیت جغرافیایی
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
سال 1399  سال جهش توليد
logo
استان قم با وسعتی معادل 11238کیلومتر مربع در شمال غرب مرکز جغرافیایی کشور قراردارد و 68/0در صد از مساحت کشور را در بر میگیرد . استان قم در قلمرو کویر مرکزی ایران واقع شده و بین 900 تا 1500متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد و میزان متوسط بارندگی در این استان 190 میلیمتر می باشد.
براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان قم دارای یک شهرستان(قم)، 5 بخش (جعفرآباد، خلجستان، کهک، مرکزی، سلفچگان)، 5 شهر (جعفریه،دستجرد، کهک، قم، قنوات)، 9 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه میباشد.
براساس نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 ، جمعیت استان قم ، 1046737 نفر میاشد که 983094 نفر جمعیت شهری و بقیه معادل 6 درصد می باشد در روستاها به سر می برند.
* * * سال رونق تولید * * *