.
موقعیت جغرافیایی
1398/5/9 چهارشنبه
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
1398/5/9 چهارشنبه
سال 1399  سال جهش توليد
1398/5/9 چهارشنبه
logo
1398/5/9 چهارشنبه
1390/5/8 شنبه
استان قم با وسعتی معادل 11238کیلومتر مربع در شمال غرب مرکز جغرافیایی کشور قراردارد و 68/0در صد از مساحت کشور را در بر میگیرد . استان قم در قلمرو کویر مرکزی ایران واقع شده و بین 900 تا 1500متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد و میزان متوسط بارندگی در این استان 190 میلیمتر می باشد.
براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان قم دارای یک شهرستان(قم)، 5 بخش (جعفرآباد، خلجستان، کهک، مرکزی، سلفچگان)، 5 شهر (جعفریه،دستجرد، کهک، قم، قنوات)، 9 دهستان و 356 آبادی دارای سکنه میباشد.
براساس نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 ، جمعیت استان قم ، 1046737 نفر میاشد که 983094 نفر جمعیت شهری و بقیه معادل 6 درصد می باشد در روستاها به سر می برند.
* * * سال رونق تولید * * *