.
تماس با ما

آدرس اداره کل: بلوار امین - میدان ارتش - نبش کوچه آتش نشانی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

تلفنخانه32602980،2-025

تلفن گویا: 1540

تلفن حوزه مدیریت 32602933 -025

تلفن حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع 32602900-025

نمابر 32603541-025

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *