.


دکتر سید رحمان دانیالی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم

* * * سال رونق تولید * * *