.
منطقه شکار ممنوع مسیله
منطقه شکار ممنوع مسیله:

منطقه شکار ممنوع مسیله با مساحت حدود 49 هزار هکتار در ضلع شرقی استان و در کویری ترین ناحیه در این خصوص قرار گرفته است. حضور و نزدیکی دریاچه های نمکی و دشتهای کویری نمایی از زیست بوم خاص کویر مرکزی ایران را به نمایش می گذارد . حضور گونه حمایت شده هوبره از شاخص های این ناحیه است. احیای زیستگاه به واسطه افزایش سطح حفاظت می تواند موجب بازگرداندن گونه های ارزشمند گور ایرانی و جبیر به این ناحیه و احیای منطقه گردد
* * * سال رونق تولید * * *